Ordensreglement

Sykehusskolen i Oslo følger ordensreglementet til Oslo kommune.

  • Vi behandler medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering, helsetilstand m.m.
  • Vi bidrar til et godt læringsmiljø
  • Vi retter oss etter beskjeder fra skolens ansatte
  • Vi tar godt vare på skolens eiendeler
  • Vi viser nettvett og følger skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr