Elevenes forslag til miljøtiltak på Oslo Universitetssykehus

Tegneserie med miljøforslag fra elev ved Sykehusskolen

I Grønn og frisk-prosjektet samarbeider Sykehusskolen i Oslo med Oslo universitetssykehus om å involvere barn og ungdom i miljøarbeidet på sykehuset. Gjennom Grønt sykehus-satsningen ønsker sykehuset en mest mulig miljøvennlig sykehusdrift. Dette skoleåret har elever ved Sykehusskolen i Oslo utarbeidet og levert inn forslag til miljøtiltak på sykehuset for å bidra til et grønnere sykehus. Miljøtiltakene er sendt til miljølederen ved sykehuset og jobbes videre med der.

Det har kommet inn utrolig mange flotte og viktige forslag! Pantekasser, sykehussykler, ikke bruk av engangsbestikk mellom klokken 7 og 17, og kortreist mat, for å nevne noen. Miljøleder ved Oslo Universitetssykehus, Nina Due, forteller at sykehuset har fått inn mange gode tiltak de ikke ville tenkt på selv og syns det er spennende å se klimaengasjementet til barn og ungdom på sykehuset:

- En elev tipset oss om at det finnes svanemerkede whiteboardtusjer. Dette tipset ble sendt til sykehusinnkjøp som nå har lagt dette inn i sortimentet. Forslaget om brøddispenser synes jeg var en god ide. På postkjøkken pakkes ofte brødskiver inn i poser av hensyn til hygiene, og en brøddispenser vil derfor kunne redusere mengde plast samtidig som hensynet til hygiene ivaretas.

Det er særlig plastforbruket og kildesortering elevene våre er opptatt av på sykehuset (se diagram under). Dette er noe av det sykehuset arbeider for å gjøre noe med:

- I disse dager skal vi få på plass kildesortering av matavfall ved postkjøkkenene på Ullevål, noe som har vært etterspurt av de ansatte her over lengre tid. Når det gjelder plast samarbeider OUS med konsulentfirmaet Rambøll AS for å se på løsninger for å øke graden av plastgjenvinning ved sykehus. Prosjektet er finansiert av Handelens miljøfond og det blir spennende å se den endelige rapporten når den er klar.

Figurtekst: Oversikt over elevenes forslag til miljøtiltak.

Vi ser også at elevene tar med seg miljøtiltak de har innført på nærskolen i arbeidet sitt. Et slikt forslag som både Sykehusskolen i Oslo og sykehuset har tatt med seg videre, er tiltaket om whiteboardtusjer med Svanemerket. I tillegg til å foreslå miljøtiltak har elevene vært med på å gjennomføre lokale tiltak for å gjøre sykehuset litt grønnere.

- I prosjektet har vi hatt som mål at elevene skal få medvirke i arbeidet med å skape et mer miljøvennlig lokalsamfunn her på sykehuset, både gjennom å kunne delta på et demokratisk grunnlag og gjennom å delta aktivt i konkrete miljøtiltak som en del av undervisningen, forteller rektor Åsmund Wætten.

Elever ved Sykehusskolen i Oslo har i løpet av året laget en bærekraftskalender av gjenbruksmaterialer, bygd fugle- og humlekasser, plantet bie- og humlevennlige blomster, og skrevet bærekraftsdikt som har blitt hengt opp i gangene og heisene på sykehuset. Byggesett til fuglekasser har elever i Helse og oppvekst-gruppa på Vestre Aker skole laget til oss i valgfaget «Innsats for andre», som samarbeidspartner i prosjektet.

På Rikshospitalet er arbeidet i gang med å sette opp et drivhus utenfor skoleavdelingen til dyrking året gjennom!
Dette er tiltak vi håper vil bidra til å sette mer fokus på miljø og kan være bidrag fra Sykehusskolen til en grønnere hverdag her på sykehuset.

Bilde: Et av bærekraftsdiktene som har blitt hengt opp på sykehuset, hvor stavelsene i diktet vokser eksponentielt.

 

Bilde: Her er noen av fuglekassene elevene våre har laget. Byggesett til fuglekassene er laget av elever på Vestre Aker skole.