Godt nytt år!

Frossen kvist

Vi er i gang med nytt skolehalvår, og temaet for de nærmeste ukene er bærekraftig utvikling. Elevene kommer  i denne perioden blant annet til å arbeide med FNs bærekraftsmål.

Vi minner om våre åpningstider som er 09.30- 12.00  hver dag og 13.00-15.00 tirsdag til fredag.

Velkommen!