Ullevål og Rikshospitalet spiller sommeren inn

Sykehussklovner som holder en stor, gyllen blomsterkrans

Sykehusskolen i Oslo følger Osloskolens årshjul og tar sommerferie fredag 19.juni. Vi har feiret sommeren med sommerkonserter både ved avdeling Rikshospitalet og ved avdeling Ullevål. Musikkterapeutene har stilt opp med flott musikk og god stemning, mens sykehusklovnene har bidratt med humor og lek. Sykehusskolens avdelinger har jobbet med sommerdikt og sommerkunst som ble stilt ut på konsertene. 

Vi takker alle besøkende, både elever, foresatte, andre pasienter og ansatte som møtte opp og gjorde konsertene utrolig hyggelige.

Sykehusskolen i Oslo åpner igjen 17.08.2020.