Vi er alle oljebarn.

loddsalg

 

Pengene går i år til barn og ungdom i Nigeria som er blitt tilsidesatt av en av verdens største oljekatastrofer. Midlene som blir samlet inn går til å gi ungdom kunnskap om side rettigheter, og til å utdanne 10000 oljevoktere som skal hindre at livsgrunnlaget skal bli ødelagt.