Kontakt oss

Telefon
Tlf: 23070178 / 90277686 23070178 / 90277686

Nytt fra Osloskolen

False

Vår visjon og verdigrunnlag

Trygghet, mot og mestring!

Vi er en skole som legger vekt på at alle blir sett, hørt, verdsatt og inkludert!

Her finner du oss!

Skoleavdelingen på Radiumhospitalet finner du andre etasje i hovedbygget.

Sykehusskolen i Oslo, avd Radiumhospitalet; Ullernschauseen 70, 0310 Oslo. Tlf: 22 93 53 55

 
Skoleavdelingen på Ullevål ligger i fjerde etasje på barnesentret.

Sykehusskolen i Oslo avdeling Ullevål, Barnesentret, Kirkeveien 166, 0407 Oslo. Tlf:22 11 99 18

 

Skoleavdelingen på Rikshospitalet ligger i første etasje på barneklinikken.

Sykehusskolen i Oslo avdeling Rikshospitalet, Barneklinikken E1, Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo.Tlf:23 07 32 46