Her finner du oss!

Skoleavdelingen på Radiumhospitalet finner du sjette etasje i hovedbygget.

Sykehusskolen i Oslo, avd Radiumhospitalet; Ullernschauseen 70, 0310 Oslo. Tlf: 22 93 53 55

 
Skoleavdelingen på Ullevål ligger i fjerde etasje på barnesentret.

Sykehusskolen i Oslo avdeling Ullevål, Barnesentret, Kirkeveien 166, 0407 Oslo. Tlf:22 11 99 18

 

Skoleavdelingen på Rikshospitalet ligger i første etasje på barneklinikken.

Sykehusskolen i Oslo avdeling Rikshospitalet, Barneklinikken E1, Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo.Tlf:23 07 32 46

Vår visjon og verdigrunnlag

Trygghet, mot og mestring!

Sykehusskolen legger vekt på at alle skal bli sett, hørt, verdsatt og inkludert!