Hovedseksjon

Tilpasset skolehverdag

Elev i sykeseng

Hvis elevene ikke kan komme til skolerommet, kan læreren komme til pasientrommet. I begge tilfeller representerer skolen det normale i hverdagen. Målet er å gjøre det lettere å komme tilbake til egen skole etter behandling. Vi tar utgangspunkt i elevenes egne planer og samarbeider med kontaktlærer eller faglærere underveis.

Sykehusskolen har et eget årshjul med temaer for hver periode. Hvis eleven ikke har tilgang på egne planer, kan vi alltid tilby relevant undervisning knyttet til temaet den perioden. I tillegg til å arbeide med egne planer kan elevene delta i andre fellesopplegg som temabasert undervisning i aldersblandede grupper.

Ressurser for en tilpasset skolehverdag

  • Vi har lesekroker og separerte rom hvor vi kan tilrettelegge for stille og uforstyrret undervisning etter behov.
  • Alle våre skolerom er tilgjengelige med rullestol, pidestall og seng. Elever har alltid lov til å avslutte undervisningen dersom de opplever kroppslig ubehag og ikke er i form.
  • Vi har de vanligste lærebøkene på alle trinn, samt skjønnlitteratur for enhver smak. Elevene oppfordres til å ta med egne skolebøker.
  • Vi legger til rette for bruk av digitale hjelpemidler og kontakt med egen skole på nettet, og har tablets og bærbare datamaskiner tilgjengelig for bruk i undervisning. 

Vi jobber for å møte elevens behov, da også faglig, og Sykehusskolens lærere har derfor en bred og variert fagkrets. For elever med redusert arbeidskapasitet blir gjerne basisfagene norsk, matte og engelsk vektlagt. I tillegg til disse fagene kan Sykehusskolen tilby undervisning i nesten alle fag, bortsett fra spesielle yrkesfag på videregående nivå. 

Samarbeid mellom hjem og skole

  • Sykehusskolen samarbeider med nærskolen, foreldre og elevene selv for å tilpasse undervisningen best mulig.
  • Vi har også samarbeid med musikkterapeuter og ulike faggrupper på sykehusene som sykepleiere, leger, fysioterapeuter, sosionomer og psykologer.
  • Vi gjennomfører vurderingssituasjoner etter avtale og i samarbeid med nærskolen, foreldre og eleven selv.
  • Veiledning og rådgivning kan inngå som en del av et samarbeid med elevens nærskole. Dette kan være spesielt aktuelt i overgangen mellom barneskole og ungdomsskole, og mellom ungdomsskole og videregående skole.