Tilpasset skolehverdag

Elev i sykeseng
 • Hvis elevene ikke kan komme til skolerommet, kan læreren komme til pasientrommet. I begge tilfeller representerer skolen det normale i hverdagen. Målet er å gjøre det lettere å komme tilbake til egen skole etter behandling. Derfor tar vi utgangspunkt i elevenes egne planer og samarbeider med kontaktlærer eller faglærere underveis.
 • I tillegg til å arbeide med egne planer kan elevene delta i musikkaktiviteter eller andre fellesopplegg som temabasert undervisning i aldersblandede grupper.
 • Vi har lesekrok hvor vi kan legge til rette for stille aktivitet.
 • Vi har de vanligste lærebøkene på alle trinn, samt skjønnlitteratur for enhver smak. Elevene oppfordres til å ta med egne skolebøker.
 • Vi legger til rette for bruk av digitale hjelpemidler og kontakt med egen skole på nettet.
 • Med redusert arbeidskapasitet er det gjerne basisfag som norsk, matte og engelsk som vektlegges. Andre fag vi tilbyr undervisning i er blant annet kunst & håndverk, mat & helse, musikk, språk, naturfag og samfunnsfag.

Samarbeid hjem/skole.

 • Vi samarbeider med nærskolen, foreldre og elevene selv for å tilpasse undervisningen best mulig.
 • Vi har også samarbeid med musikkterapeuter og ulike faggrupper på sykehusene som sykepleiere, leger, fysioterapeuter, sosionomer og psykologer.
 • Vi gjennomfører prøver og eksamener etter avtale og i samarbeid med nærskolen, foreldre og eleven selv.
 • Veiledning og rådgivning kan inngå som en del av et samarbeid med elev nærskole.
 • Dette kan være spesielt aktuelt i overgangen mellom barneskole og ungdomsskole og mellom ungdomsskole og videregående skole.