Tilpasset skolehverdag

Elev i sykeseng
  • Hvis elevene ikke kan komme til skolerommet, kan læreren komme til pasientrommet. I begge tilfeller representerer skolen det normale i hverdagen. Målet er å gjøre det lettere å komme tilbake til egen skole etter behandling. Derfor tar vi utgangspunkt i elevenes egne planer og samarbeider med kontaktlærer eller faglærere underveis.
  • I tillegg til å arbeide med egne planer kan elevene delta i musikkaktiviteter eller andre fellesopplegg som temabasert undervisning i aldersblandede grupper.
  • Vi har lesekrok hvor vi kan legge til rette for stille aktivitet.
  • Vi har de vanligste lærebøkene på alle trinn, samt skjønnlitteratur for enhver smak. Elevene oppfordres til å ta med egne skolebøker.
  • Vi legger til rette for bruk av digitale hjelpemidler og kontakt med egen skole på nettet.
  • Med redusert arbeidskapasitet er det gjerne basisfag som norsk, matte og engelsk som vektlegges. Andre fag vi tilbyr undervisning i er blant annet kunst & håndverk, mat & helse, musikk, språk, naturfag og samfunnsfag.