Hovedseksjon

Skole på Radiumhospitalet

Skolerommet på Radium

Skolestua

Skolen holder til i 6. etasje i hovedbygget på Radiumhospitalet. Her har vi et fint skolerom med prosjektor og whiteboard, et bibliotek, et lite kjøkkenhjørne til Mat og Helse, en god sofa hvor elever kan ta pause, og snart får vi et hjørne med noen musikkinstrumenter til å bruke i musikktimen.

Hvor er skolen?
Ta hovedheisen til 6. etasje. Skolestua finner du på venstre side når du går ut av heisen.

Ungdomsrommet

Skolen gjennomfører også undervisning i ungdomsrommet på Radiumhospitalet. Ungdomsrommet er et stort og fint rom med masse sitteplasser, en god sofa, en stor tv, et eget kjøkken og masse underholdningsutstyr.

Hvor er ungdomsrommet?

Ungdomsrommet holder til i 9.etasje. 

Våre ressurser

Sykehusskolen har et stort bibliotek av lærebøker, og vi har læreverk for alle fag på alle trinn.

Om vi ikke har læreboka tilgjengelig på Radiumhospitalet, kan det være at vi har den hos en av Sykehusskolens andre avdelinger.

I tillegg til lærebøker har vi også skjønnlitteratur og faglitteratur som kan være interessant. Vi kommer gjerne med tips til litteratur som kan passe elevens ønsker og behov.

Vi har flere elev-iPader til bruk i undervisning.

Prosjekter

Grønn og Frisk-prosjektet
Sykehusskolen i Oslo har, i samarbeid med Den Naturlige Skolesekken, satt i gang prosjektet Grønn og Frisk. Et mer miljøvennlig Oslo Universitetssykehus, hvor elevene våre får mulighet til å utvikle miljøtiltak for Oslo Universitetssykehus. Vi har et tett samarbeid med miljølederen ved OUS, og alle elevforslag blir tatt til vurdering hos miljølederen.
Du kan lese mer om Grønn og Frisk-prosjektet her.

Spesielle hensyn ved Radiumhospitalet

Sykehusskolen prøver å tilrettelegge så godt som mulig for hver enkelt elev. Det betyr at vi kan hjelpe elever med fag og innleveringer selv om vi ikke har en faglærer i alle fag tilgjengelig hver dag.

Våre lærere
Det er forskjellige lærere som jobber på Radiumhospitalet og som regel er det to lærere til stede hver dag. 

Undervisningen skjer på skolestua, ungdomsrommet eller på elevenes rom. Hvis det er vanskelig å få tak i en lærer, er det lurt å ringe 22 11 99 18 for å få hjelp. Man kan også be kontaktsykepleier om kontakte Sykehusskolen.

Undervisning ved Radiumhospitalet
Undervisningen på Radiumhospitalet skjer etter avtale. Hvis en elev har ønske om undervisning i et spesifikt fag, kan dette avtales på forhånd. Slik kan vi sørge for at den riktige læreren er på plass den dagen eleven ønsker undervisning.

Dersom det ikke er avtalt undervisning kommer vi innom likevel, gitt at vi får tillatelse av elevens kontaktsykepleier. Hvis eleven er i for dårlig form til å ha undervisning eller har for tett program, avventer vi med undervisning den dagen.

 

Dersom du har spørsmål vedrørende skoletilbud eller drift på avdelingen, kan du kontakte ledelsen ved Sykehusskolen.

Kontaktinformasjon for ledelse og ansatte finner du her.

Slik finner du oss

Skoleavdelingen på Radiumhospitalet finner du sjette etasje i hovedbygget.

Sykehusskolen i Oslo, avd Radiumhospitalet
Ullernschauseen 70, 0310 Oslo. 
Tlf: 22 11 99 18

Lærere på Radiumhospitalet

Avdelingen på Radium er betjent av ulike lærere etter behov. 

Ønsker du å komme i kontakt med avdelingen?
Ring på  22 11 99 18.