Hovedseksjon

Undervisning på sykehus

Bilde av klasserommet ved Ullevål. Det er flere elever i klasserommet, og en lærer sitter ved et av bordene og underviser en elev.

Det er mange ulike omstendigheter som kan føre til sykehusopphold hos barn og ungdom. For noen elever er det et engangstilfelle, mens det for andre kan være en del av hverdagen. Uansett omstendighetene har alle elever rett på opplæring mens de er på sykehus.

Her kan du lese om følgende:

  1. Oppstart på Sykehusskolen
  2. Tverrfaglig samarbeid
  3. Undervisning på pasientrom
  4. Rapportføring
  5. Vurderingssituasjoner
  6. Tilrettelagt skolehverdag

1. Oppstart på Sykehusskolen

Hver morgen kontakter Sykehusskolen de aktuelle avdelingene ved sykehuset og hører om det er elever som er aktuelle for undervisning. 

For nye elever går vi innom for en introduksjonssamtale. Her blir eleven kjent med en av Sykehusskolens lærere som forteller litt om Sykehusskolens drift, undervisningstilbud og faglige prosjekter. Vi vil også høre om elevens planer ved egen skole, og se på mulighetene for å arbeide videre med stoff eleven har på arbeidsplanen. Ved første møte vil elev og foresatte motta et skjema fra Sykehusskolen for kontaktinformasjon og samtykker.
Les mer om reglement og skjemaer her.

Hvis eleven har mulighet til å motta undervisning i skolens lokaler vil vi oppmuntre til det, da skolerommet også kan fungere som en sosial arena hvor eleven kan møte andre elever og delta i fellesundervisning. Hvis eleven ihar behov for det, tilbyr vi undervisning på pasientrommet.

Dersom man er innlagt og skolen ikke har dukket opp, kan man be sykepleier kontakte skoleavdelingen, så vil eleven få oppfølging fra Sykehusskolen uavhengig av alder og avdeling.

2. Tverrfaglig samarbeid

Sykehusskolen har et tverrfaglig samarbeid mellom Sykehusskolen, medisinsk personale, foresatte og nærskolen. Sykehusskolen jobber aktivt for å opprettholde dette tverrfaglige samarbeidet, slik at eleven får et undervisningstilbud som passer deres psykiske, fysiske og faglige behov. 

Les mer om våre tverrfaglige samarbeid her.

3. Undervisning på pasientrom

Tidspunkt og tema for undervisning på rom blir planlagt på forhånd. På denne måten får eleven forutsigbarhet i sykehushverdagen og læreren får tid til å forberede et godt tilrettelagt undervisningsopplegg. Undervisningsøkter på rom kan være opptil en time lange. 

Sykehusskolen tar høyde for at timeplaner på sykehus kan bli forskjøvet, og tilrettelegger deretter. Sykehusskolen er fleksible for å flytte undervisningsavtaler på kort varsel.

Les mer om tilpasset skolehverdag ved Sykehusskolen her.

4. Rapportføring

Etter endt sykehusopphold fører Sykehusskolen en rapport over elevens arbeid. Her skriver vi opp hva eleven har jobbet med, hvilke fag og hvordan dette kan knyttes til fagets læreplan. Rapporten blir sendt til elevens nærskole. For elever på ungdomsskole og VGS vil undervisningsdager hos Sykehusskolen erstatte medisinsk fravær.

Les mer om reglement og skjemaer her.

5. Vurderingssituasjoner

Dersom det er behov for vurderingssituasjoner fra nærskolen under sykehusoppholdet kan Sykehusskolen tilrettelegge for dette.

Les mer om vurdering og eksamen ved Sykehusskolen her.

6. Tilrettelagt skolehverdag

Sykehusskolen tilrettelegger undervisningen etter elevens ønske og behov, i tillegg til å bidra med informasjon til videre tilrettelegging når eleven er tilbake på nærskolen. Vi har derfor tett kontakt med elev, foresatte, medisinsk personell og nærskole for å legge gode rammer for opplæringen.