Strategisk plan

Mestring

Skolens ambisjoner

Sykehusskolen vil at alle elever skal få en undervisning som bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling. Gjennom å satse på en mer systematisk kartlegging av elevenes faglige ståsted og psykososiale miljø kan skolen sikre et mer effektivt bidrag til dette. Med et tettere samarbeid med relevante instanser på OUS, vil skolen prøve å bidra til en enda bedre tilpasning av undervisningen for den enkelte elev basert på den informasjonen man får fra OUS. Et tettere samarbeid vil også bidra til en mer helhetlig tilnærming til den enkelte både som pasient og skoleelev.

 

Utfordringer 2018 

  • Sikre at alle elever har et trygt læringsmiljø
  • Sikre en systematisk bruk av vurdering for læring
  • Sikre at lærerne har tilstrekkelig kunnskap om vurdering for læring
  • Sikre et fortsatt lavt sykefravær hos personalet

 

For å løse disse utfordringene har skolen følgende satsningsområder på Strategisk plan i 2018

  • Kartlegging av elevenes faglige ståsted
  • Systematisk arbeid med elevene psykososiale miljø
  • Fagdager for alle lærerne med fokus på vurdering for læring
  • Fagsamling for den ansatte med fokus på organisasjonsutvikling

 

 Gjennom Strategisk plan for 2018 vil Sykehusskolen sikre at den vil nå Byrådets langsiktige resultatmål. Skolen vil bruke følgende parametere aktivt for å kontrollere at skolens tiltak har ønsket effekt: Sykefravær, egne indikatorer for arbeidet med vurdering for læring og arbeidet med elevens psykososiale miljø.