Skolens historie

Hamid underviser ved sykeseng

Sykehusskolen i Oslo startet som "undervisning for vanføre barn" i 1912. Skolen slik den er i dag, med avdelinger på Ullevål, Rikshospitalet og Radium, har eksistert siden 1990. I 1990 ble Barnesentret på Ullevål oppført, og barn som tidligere var inneliggende på avdelinger som Aker og Sofies Minde, skulle nå ivaretas på Ullevål og Rikshospitalet.

Sykehusskolen har vært gjennom flere faser opp gjennom årene. I mange år var også hjemmeundervisning en oppgave Sykehussundervisningen skulle ivareta. Denne funksjonen ble gradvis overført tilbake til nærskolene i løpet av 1970- og 80-årene, og i 1990 skiftet skolen endelig navn fra  "Hjemme- og sykehusundervisningen" til "Sykehusundervisningen".

I 2002 skiftet skolen navn til Sykehusskolen i Oslo.

Viktige årstall

  • 1912 -  Undervisning av vanføre barn
  • 1928 -  Undervisning av vanføre barn ved Sophies Minde
  • 1934 -  Administrasjonen av sykehussundervisningen lagt til Ruseløkka skole
  • 1948 -  Rikshospitalet får lærer
  • 1950 -  Ullevål får lærer
  • 1956 -  Første "hjemmelærer" ansatt på forsøksbasis - utvides senere
  • 1970 -  Hjemme og -sykehusundervisningen blir egen skole
  • 1991 -  Sykehusundervisningen i Oslo
  • 2002 -  Sykehusskolen i Oslo
Drawing of a city