Hovedseksjon

Godt læringsmiljø

 Sykehusskolen i Oslo jobber for at elevene skal ha et godt læringsmiljø på sykehuset. 

To innfallsvinkler i fokus er:

  • Bruk av utearealer
  • Temabasert undervisning i aldersblandete grupper

Kompetanse og arbeidsmiljø

  • Vi tilstreber høy kompetanse gjennom kontinuerlig utvikling og erfaringsdeling
  • Vi legger vekt på åpen og inkluderende dialog
  • Vi arbeider for et godt kommunikasjonsklima som tåler uenighet.

Uteskole

Skoleavdelingen ved Ullevål har kjøkkenhage med dyrking av blomster og grønnsaker på uteterrassen. Skolen bruker også skolehagen på Geitemyra. Ved Rikshospitalet står naturstien med bålplass og gapahauk i sentrum for sosialisering og fysisk aktivitet. Radiumhospitalet har den vakre Mærradalen rett utenfor døra.

Mat og helse

En gang i uken står mat og helse på undervisningsplanen. Praktisk matematikk som måling og veiing knyttes opp til matlagingen.

Musikk

Sykehusskolen i Oslo samarbeider tett med musikkterapeutene ved sykehusene. Hver uke er det fast musikkstund. For elever som mottar undervisning på rom, kan det også være viktig at opplæringen får et tverrfaglig perspektiv. Ved at vi involverer flere aktører inn i vår skolehverdag, gir dette elevene våre gode og nyttige innfallsvinker til den tilpassede opplæringen.

Kunst og -håndverk

En gang i uken står kunst og håndverk på undervisningsplanen. I kunst og håndverk gjennomfører vi mange ulike aktiviteter i løpet av undervisningsåret. I året 2022 fikk våre elever blant annet være med på å designe og skape vår egen sykehusskolekiosk.