Godt læringsmiljø

Barn som er innlagt på sykehus i lengre tid får mindre trening i sosialt samspill med jevnaldrende. Sykehusskolen i Oslo har derfor en stor utfordring i at arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse og trivsel.

To innfallsvinkler har vært i fokus:

  • Bruk av utearealer
  • Temabasert undervisning i aldersblandete grupper