Hovedseksjon

Skolens organisering

  • Vi har tre skoleavdelinger på henholdsvis Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus.
  • Administrasjonen holder til i i Forvalterboligen på Rikshospitalet, i Sognsvannsveien 11.
  • Vi har 14 lærere fordelt på de tre avdelingene. Ledelsen består av rektor og assisterende rektor.
  • Lærerne har undervisningskompetanse fra 1-13. trinn, og Sykehusskolen tilbyr undervisning i alle fag.

Sykehusskolens to viktigste oppgaver:

  1. Fullføre og bestå
    Vi vet at elever med mye fravær lettere faller ut av skolesystemet. Det er viktig at elvene på sykehus er best mulig rustet til å komme tilbake til egen skole. På Sykehusskolen tilpasser vi undervisningen til elevens helsetilstand og faglige behov, og jobber med mestring og motivasjon. Det er et mål for oss at elevene i størst mulig grad skal opprettholde selvfølelsen og motivasjonen for videre skolegang.

  2. Skolen representerer det normale i en ellers unormal hverdag.
    På Sykehusskolen er ikke barna og ungdommene lenger pasienter, men elever. Skolen tar vare på det friske i eleven og søker å være framtidsrettet og positiv. Dette kan i seg selv ha en helsefremmende effekt for eleven.

Elevtall og liggetid

Elevtallet ved Sykehusskolen varierer og er vanskelig å forutsi. Det varierer også hvor mange elever som kan komme til skolelokalene, og hvor mange som må få undervisning på pasientrommet. 

Liggetiden på sykehus varierer, noen er bare på sykehuset et par dager, men andre blir over lengre tid. Flere har også et sykdomsbilde som gjør at de kommer tilbake på sykehuset igjen og igjen, gjerne over år. Sykehusskolen tilbyr undervisning til alle som er innlagt.

Her finner du oss!

Skoleavdelingen på Radiumhospitalet finner du i sjette etasje i hovedbygget.

Sykehusskolen i Oslo, avd Radiumhospitalet; Ullernschauseen 70, 0310 Oslo. Tlf: 22 11 99 18

 

Skoleavdelingen på Ullevål ligger i fjerde etasje i Bygg 9 - Barnesenteret.

Sykehusskolen i Oslo avdeling Ullevål, Barnesentret, Kirkeveien 166, 0407 Oslo. Tlf: 22 11 99 18

 

Skoleavdelingen på Rikshospitalet ligger i første etasje på barneklinikken, E1.

Sykehusskolen i Oslo avdeling Rikshospitalet, Barneklinikken E1, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo. Tlf: 23 07 32 46