Skolens organisering

  • Vi har tre skoleavdelinger på henholdsvis Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus.
  • Administrasjonen holder til i i forvalterboligen på Rikshospitalet, i Sognsvannsveien 11.
  • Vi har 13 lærere fordelt på de tre avdelingene. I tillegg har vi rektor, assisterende rektor, og konsulent.
  • Lærerne har undervisningskompetanse fra 1-13. trinn.

Her finner du oss!

Skoleavdelingen på Radiumhospitalet finner du andre etasje i hovedbygget.

Sykehusskolen i Oslo, Skolestua, Avd. Radiumhospitalet, Ullernschauseen 70, 0372 Oslo. Tlf: 22 93 53 55 (Leveringsadresse)

 
Skoleavdelingen på Ullevål ligger i fjerde etasje på barnesentret.

Sykehusskolen i Oslo, Barneklinikken, Avd Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, 0450 Oslo. Tlf:22 11 99 18 (Leveringsadresse)

 

Skoleavdelingen på Rikshospitalet ligger i første etasje på barneklinikken.

Sykehusskolen i Oslo, Barneklinikken E1, Avd. Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 0327 Oslo.Tlf:23 07 32 46 (Leveringsadressse)

Drawing of a city