Hovedseksjon

Om vurdering og eksamen

Elever som er innlagt på sykehus regnes som elever med redusert arbeidskapasitet. Derfor ønsker vi å fjerne fokus fra vurderinger og over på motivasjon og mestring. Dersom det likevel er behov for vurderingssituasjoner, kan Sykehusskolen tilrettelegge for dette, og det er mulig å gjennomføre vurderingssituasjoner i samarbeid med nærskolen.

I spesielle tilfeller legger vi til rette for kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamener og andre vurderingssituasjoner. Dette gjør vi alltid i samarbeid med medisinsk personell, elev, foresatt og nærskolen. Vi sørger for at vurderingssituasjonen blir gjennomført med gode og riktige forhold, og følger gjerne opp eleven både før, underveis og etter vurderingssituasjonen.