Om vurdering og eksamen

I spesielle tilfeller legger vi til rette for kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamener og andre
vurderingssituasjoner. Dette gjør vi alltid i samarbeid med medisinsk personell, elev, foresatt og nærskolen.