Hovedseksjon

Driftsstyret

Sykehusskolens driftsstyre består av ansatte og politiske representanter oppnevnt av byrådet. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole.

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.

Oppgaver

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Sammensetning

Driftsstyret ved Sykehusskolen i Oslo består av:

 • to ansatte
 • tre eksterne (politiske representanter oppnevnt av byrådet)

 

Driftsstyremedlemmer:

 • Leder - Sigurd Fredeng (FRP)
 • Ekstern representant - Bente Moseng (R)
 • Ekstern representant - Ihna Stallemo (H)
 • Ansatterepresentant - Solveig Bekvik
 • Ansatterepresentant - Ingrid Aude Estelle Syverstad
 • Vararepresentant - Lene Malerud
 • Referent - Bård Clausen (fungerende rektor)

Driftsstyret kan kontaktes via driftsstyrets leder Sigurd Fredeng.