Hovedseksjon

Vårt tverrfaglige samarbeid

Et håndtrykk mellom to mennesker

På grunn av Sykehusskolens unike posisjon har vi stort fokus på et godt tverrfaglig samarbeid. Vi jobber aktivt for god kommunikasjon med elevens foresatte, elevens nærskole og sykehusets medisinske personale. Dette er viktige forutsetninger for god og fremtidsrettet sykehusundervisning.

  • Foresatte: Her, som ellers i skolen, er de foresatte våre viktigste samarbeidspartnere. Ved Sykehusskolen vil kommunikasjonen mellom skolepersonell og foresatte være tett. Primært ønsker vi at undervisningssituasjonene skal foregå uten foresatte, men elever kan ha foresatte til stede dersom det er spesielt ønsket. Vi vil alltid holde foresatte oppdatert om elevens undervisningsavtaler og skolearbeider, og svarer gjerne på spørsmål foresatte og elev skulle ha.
  • Nærskolen: Foresatte må samtykke til at Sykehusskolen tar kontakt med nærskolen for samarbeid om planer, tilrettelegging ved tilbakekomst, eventuelle besøk og lignende. Sykehusskolen rapportfører elevens skolearbeid og sender rapporten videre til nærskolen. Sykehusskolen arrangerer skolemøter der lærer/ledelse fra nærskolen, medisinsk personale, kontaktlærer fra Sykehusskolen og eventuelt foresatte planlegger best mulig tilrettelegging for eleven når de kommer tilbake til skolen sin.
  • Medisinsk personell: Sykehusskolen er i dialog med sykehusavdelingene hver dag. Vi er også til stede på tverrfaglige møter. Sykehusskolen jobber aktivt med at vi skal være godt kjent i sykehusmiljøet til det beste for den enkelte pasient/elev. 

Du kan lese mer om Sykehusskolens regler og rutiner her.

I tillegg til disse tre tverrfaglige instansene, samarbeider også Sykehusskolen med sykehusenes leketerapauter/førskolelærere, musikkterapauter, sykehusklovner og fysioterapauter etter ønske eller behov. 

Skolemøter og tverrfaglige møter

Dersom eleven har et lengre og/eller gjentatte opphold på sykehus, kan det bli aktuelt med skolemøte mellom Sykehusskolen og elevens nærskole, hvor vi kan diskutere elevens læringssituasjon og behov. Slike skolemøter åpner for bedre tilrettelegging av undervisning, både under elevens sykehusopphold, men også når eleven skal tilbake til nærskolen.