Vårt tverrfaglige samarbeid

For å lykkes best mulig i arbeidet med den enkelte elev, er det viktig med tett samarbeid og god dialog med foresatte, nærskolen til eleven og det medisinske personalet.

  • Foresatte: Her, som ellers i skolen, vår viktigste samarbeidspartner!
  • Nærskolen: Foresatte må gi sin tillatelse til at Sykehusskolen tar kontakt med nærskolen for samarbeid om planer, evnt besøk, tilrettelegging ved tilbakekomst osv. Foreldre gir alltid tillatelse! Sykehusskolen skriver rapport som sendes skolen om hva eleven har arbeidet med. Sykehusskolen arrangerer skolemøter der lærer/ledelse fra nærskolen, medisinsk personale, lærer fra Sykehusskolen og evnt. foresatte planlegger hvordan det skal legges best mulig til rette for eleven når han/hun kommer tilbake til skolen sin.
  • Medisinsk personalet: Dialog med avdelingene hver dag. Til stede på tverrfaglige møter. Vi jobber med at vi skal bli bedre kjent i sykehusmiljøet til det beste for den enkelte pasient/elev.