Hovedseksjon

Rett til opplæring

Mestring

I opplæringsloven slås det fast at barn og unge som ligger på sykehus har rett og (plikt) til opplæring. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for at denne retten blir oppfylt (jamfør opplæringsloven, paragraf 13.a). Ved Oslo universitetssykehus er det Sykehusskolen i Oslo som ivaretar opplæringen.

I rundskriv 6 2014 fra Udir slås det videre fast at "eleven ikke skal få ført fravær på vitnemålet for de periodene han/hun får opplæring i institusjon".  Elever i videregående opplæring kan søke om utsettelse eller avbrudd i opplæringen uten at de mister retten til videregående opplæring. 

Når eleven har mottatt opplæring hos Sykehusskolen i Oslo i mer enn tre dager sender vi elevrapport  til skolen og foresatte.