Ungdomsrom

Åpning av ungdomsrom på Rikshospitalet

Barneavdelingene på Rikshospitalet og Ullevål fikk i mars 2015 nye ungdomsrom. På Rikshospitalet er det foreningen Sykehusbarn som har stått for finansieringen av det rålekre rommet. På Ullevål har Sykehusskolen samarbeidet med artisten Alexander Rybak, som har gitt bort et flott hjemmekinoanlegg med tilhørende spill og filmer,  for å innrede et sårt tiltrengt ungdomsrom.

Det er ungdomsklubb på begge sykehusene hver uke. Oppslag om tidspunkt og innhold i ungdomsklubben settes opp på døra til ungdomsrommet.