Fullføre og bestå

Akveduktprosjekt
En elev som er syk har redusert arbeidskapasitet. Likevel er det viktig at det legges til rette for at den vanlige skoledagen i størst mulig grad ivaretas. Målsettingen har vært å opprettholde/heve kunnskapsnivået til eleven slik at det har blitt lettere å komme tilbake til hjemmeskolen.
 
Skolens lærere har lang erfaring i å tilrettelegge et tilpasset opplæringstilbud for den enkelte elev. Det har også vært et mål for skolen at elevene i størst mulig grad skal opprettholde sin selvfølelse og motivasjon for videre skolegang. På sikt vil dette være med på å hindre frafall i det videre opplæringsløpet.
 
Med redusert tid og arbeidskapasitet har basisfagene norsk, matematikk og engelsk blitt prioritert.