Hovedseksjon

Fullføre og bestå

Akveduktprosjekt
En elev som er syk har redusert arbeidskapasitet. Likevel er det viktig at det legges til rette for at den vanlige skoledagen i størst mulig grad ivaretas. Sykehusskolens mål er å opprettholde/heve elevens kunnskapsnivå slik at det blir lettere å komme tilbake til hjemmeskolen.
 
Sykehusskolens lærere har lang erfaring i å tilrettelegge for et tilpasset opplæringstilbud for den enkelte elev. Det har også vært et mål at elevene i størst mulig grad skal opprettholde sin selvfølelse og motivasjon for videre skolegang. På sikt vil dette være med på å hindre frafall i det videre opplæringsløpet.
 

Pedagogisk praksis

  • Vi arbeider målrettet for å engasjere elevene og oppfordrer til at elevene deltar i planleggingen av egen læring.
  • Vi tilpasser læringen ut fra elevenes helsetilstand og faglige behov.
  • Vi samarbeider med foresatte og nærskole om å opprettholde kontinuitet i elevenes skoletilbud.
  • Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid.

Vår visjon og verdigrunnlag

Trygghet, mot og mestring!

Sykehusskolen legger vekt på at alle skal bli sett, hørt, verdsatt og inkludert!