Hovedseksjon

Sykehusbibliotekene

Bilde av elev og medisinsk ansatt som plukker ut bøker på biblioteket på Rikshospitalet

Bibliotek på Rikshospitalet (Deichman OUS Rikshospitalet)

Biblioteket på Rikshospitalet ligger i 1.etasje mellom hovedinngangen og vestibylen ved Kvinne- og barneklinikken. Her finner du et stort utvalg av bøker, lydbøker, tegneserier, musikk, filmer, CD- og DVD-spillere, samt spillkonsoller med spill. Det er også mulig å låne PC med internettilgang.

Denne biblioteksavdelingen er en avdeling under Deichman Bibliotek, som betyr at du kan låne materiell med lånekort gjennom Deichman eller eget pasientkort. Du kan også reservere materiell til pasientbiblioteket gjennom Deichmans nettsider.

Les mer på deres nettside.

 

Bibliotek på Ullevål Sykehus

På Ullevål Sykehus finner du biblioteket i 1.etasje på Ullevål Hotell (bygg 10). Biblioteket er tilgjengelig for pasienter og besøkende i tillegg til ansatte og studenter ved OUS. Her kan du låne bøker, lydbøker, filmer etc., i tillegg til at man kan låne PC. Biblioteket setter også ut barne- og ungdomsbøker på avdelinger og poster ved sykehuset.

Les mer på deres nettside.