Grønn og frisk

takhagen

Sykehusskolen i Oslo deltar også i år i Den naturlige skolesekken med et prosjekt der skoleelever innlagt ved Oslo universitetssykehus involveres i å skape et grønnere og mer miljøvennlig sykehus. Prosjektet har fått tittelen Grønn og frisk. Et mer miljøvennlig Oslo universitetssykehus.

I prosjektet får elevene våre mulighet til å utvikle miljøtiltak for sykehuset gjennom et samarbeid med Grønt sykehus-satsningen ved Oslo universitetssykehus. Forslagene til miljøtiltak vil bli vurdert av sykehuset og bli gjennomført hvis det er mulig.

- Vi ser frem til å få forslag fra barn og unge på sykehusskolen. Barn og unge i dag viser et stort engasjement for å ta vare på miljøet. De er også dyktige til å se ting med nye øyne. Begge deler kommer godt med når de skal hjelpe oss med forslag til hvordan sykehuset kan bli mer miljøvennlig, sier Nina Due, miljøleder ved Oslo universitetssykehus

Prosjektet favner alle avdelingene til Sykehusskolen i Oslo, slik at elevene våre kan undersøke, utarbeide og gjennomføre lokale løsninger ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Vi har så vidt begynt, men elever hos oss har allerede levert fra seg spennende forslag om utplassering av pantekasser på sykehuset og det jobbes også for å kunne etablere et drivhus for skoleelever på Rikshospitalet.

- Skolen skal gjøre barn og unge best mulig rustet til å møte fremtidens klimautfordringer. Da er det viktig at elevene våre får lære hvordan de kan bidra til en mer bærekraftig utvikling og at de får reelle muligheter til å påvirke og medvirke. Det vil de gjøre med Grønn og frisk-prosjektet, forteller Åsmund Haugrav Wætten, rektor ved Sykehusskolen i Oslo.

Nina Due (t.v.) og Åsmund Haugrav Wætten (t.h.)

Årets prosjekt i Den naturlige skolesekken bygger på erfaringer fra fjorårets takhageprosjekt, der elever ved Sykehusskolen i Oslo og Verksted på hjul ved Lønnebakken skole utviklet en takhage på Barnesenteret på Ullevål sykehus. Nå benytter vi oss av takhagen i for eksempel Mat og helse, ved å lage takhagepizza med ingredienser vi har dyrket selv eller ved å undersøke ulike råvarenes reise fra jord til bord.

- Det er en flott mulighet å samarbeide med Oslo universitetssykehus om slike prosjekter. Vi kan jobbe praktisk og teoretisk med konkrete miljøtiltak, slik som takhagen på Barnesenteret, og elevene kan få oppleve at arbeidet de gjør på skolen har en samfunnsmessig relevans og verdi, sier rektor Wætten.

I Grønn og frisk-prosjektet samarbeider Sykehusskolen i Oslo også med Helse og oppvekst på Vestre Aker skole og Bybonden i Oslo, Andreas Capjon, i tillegg til Oslo universitetssykehus, slik at vi kan gjennomføre spennende undervisningsopplegg knyttet til biologisk mangfold og kompostering i løpet av skoleåret og kanskje inspirere til nye miljøtiltak.  

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken er en ordning som skal stimulere grunnskoler og videregående skoler til å utvikle undervisningsopplegg som fremmer undervisning for bærekraftig utvikling. Oppleggene må være tverrfaglige.

I tillegg til økonomisk støtte, får skolene faglig støtte og blir fulgt opp av regionale kontakter fra ulike lærerutdanninger. Det arrangeres regionale samlinger for skolene i hver region og en årlig nasjonal konferanse for alle deltakerskolene. 

Les mer på www.natursekken.no