Hovedseksjon

Takhagen på Barnesenteret ble åpnet på Verdens miljødag!

Minigolfkamp

På Verdens miljødag, onsdag 5. juni, åpnet klima- og miljøminister Ola Elvestuen og ordfører Marianne Borgen takhagen på Barnesenteret på Ullevål sykehus. Det er skoleelever innlagt ved sykehuset som har tegnet plantegninger, stemt fram og valgt utemøbler og farger, sådd frø og plantet ut grønnsaker og blomster. Elever fra vår samarbeidspartner Verksted på hjul ved Lønnebakken skole har bygd dyrkekasser med integrerte minigolfbaner til takhagen, basert på ideer fra plantegningene til elevene på sykehuset.

Utvikling av en takhage for barn og unge på Barnesenteret er Sykehusskolen i Oslos prosjekt i Den naturlige skolesekken for skoleåret 2018/2019, en ordning som skal stimulere grunnskoler og videregående skoler til å utvikle undervisningsopplegg som fremmer undervisning for bærekraftig utvikling.

 

- Da vi startet prosjektet, ønsket vi å gjøre noe mer enn bare å lære elevene våre om bærekraftig utvikling. Vi ønsket at de skulle få være aktive deltakere i et lokalt, men reelt tiltak for å skape et litt grønnere sykehus, og få medvirke i beslutninger som angår barn og unge på sykehus, forteller avdelingsleder Glenn Jacobsen.

 

Under åpningen fikk klima- og miljøministeren og ordføreren overlevert en samling av plantegninger fra elever på Sykehusskolen i Oslo for å få et innblikk i deres tanker om grønne tak og takhager på sykehuset. Klima- og miljøministeren understreket at slike enkelttiltak er viktige, fordi alle takhager i Oslo til sammen skaper et nettverk av blomster for insekter og dyreliv i byen.

 

Til slutt fikk de teste ut minigolfbanene som går gjennom to store dyrkekasser, bygd av elever fra Verksted på hjul. Minigolfbanene skapte stor begeistring og kommer helt sikkert til å være en kilde til mye glede for barn og unge på Ullevål sykehus i tiden framover.

 

Det var også gledelig at så mange ansatte ved Oslo universitetssykehus bidro til og deltok på åpningen av takhagen.

 

- Takhagen til sykehusskolen er et godt miljøtiltak som absolutt har gjort Oslo universitetssykehus grønnere. Grønne tak bidrar blant annet til å rense luften, avlaster avløpssystemet ved kraftig nedbør og er bra for biodiversiteten. Forhåpentligvis vil vi se flere hager på våre tak i årene framover, sier Nina Due, seksjonsleder for Grønt sykehus på Oslo universitetssykehus.

 

Sykehusskolen i Oslo vil rette en stor takk til Verksted på hjul v/ Lønnebakken skole, leketerapeutene på Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus, Bybonden i Oslo, Christiania Minigolf Club, Fragment, Den naturlige skolesekken, Sparebankstiftelsen DNB, og Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

 

     

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken er en ordning som skal stimulere grunnskoler og videregående skoler til å utvikle undervisningsopplegg som fremmer undervisning for bærekraftig utvikling. Oppleggene må være tverrfaglige.

I tillegg til økonomisk støtte, får skolene faglig støtte og blir fulgt opp av regionale kontakter fra ulike lærerutdanninger. Det arrangeres regionale samlinger for skolene i hver region og en årlig nasjonal konferanse for alle deltakerskolene.

Les mer på www.natursekken.no