Et tilbakeblikk på takhageprosjektet

Takhagen

Forrige skoleår utviklet elever ved Sykehusskolen en takhage på Barnesenteret, Ullevål sykehus, med hjelp fra elever fra Verksted på hjul ved Lønnebakken skole. Se utviklingen fra betong til takhage i denne videoen laget av flere av våre elever gjennom hele prosessen. 

Vi vil også rette en stor takk til alle som har bidratt til prosjektet: Verksted på hjul, Oslo universitetssykehus med leketerapeuter og musikkterapeuter, Fragment v/ arkitekt Arild Eriksen, Christiania Minigolf Club, Sparebankstifelsen DNB, Oslo Europeisk miljøhovedstad, og Den naturlige skolesekken.