Vi skal lage en takhage på Ullevål sykehus!

takhage

Sykehusskolen i Oslo har fått tildelt midler fra Den naturlige skolesekken for å fremme elevenes forståelse for bærekraftig utvikling. Gjennom prosjektet «Fra betong til takhage» skal barn og ungdom innlagt ved Ullevål sykehus undersøke hvordan en lite utnyttet takterrasse kan brukes til takhage og urbant landbruk innenfor sykehusets rammer. Ved å arbeide tverrfaglig med problemstillinger rundt arealbruk, urbant landbruk og dyrking av egen mat, vil Sykehusskolen tilby elever en alternativ læringsarena i skolens umiddelbare nærhet og tilpasset våre elevers muligheter og behov. Sammen med elevene våre, håper vi å skape refleksjon rundt hvordan urbant landbruk og takhager kan bidra til økt trivsel, helse og livskvalitet for barn på sykehus.

I prosjektet vil Sykehusskolen i Oslo samarbeide med flere eksterne aktører for å skape relevante og sammensatte undervisningsopplegg. Barnesenteret på Ullevål sykehus, Bybonden i Oslo og Fragment v/ arkitekt Arild Eriksen bidrar med byggtekniske vurderinger, oppdrag, inspirasjon og som kunnskapkilder til prosjektet.