Elevarbeider

Ittens fargesirkel

Forsøk med egg

Collageteknikk - kunst og håndverk

Halldis 10 år har laget et kort ved hjelp av collageteknikk i Kunst og -håndverk.

 

Fornybar energi

Fabeldyr og magiske vesener i litteraturen

Operasjon dagsverk

Oslo hoppcup

Halloween 2015