Hovedseksjon

- Er det for sent å redde planeten?     Hva gjør sykehuset med dette?

elevarbeid
Skrevet av Kevin, elev 10.trinn

 

Ifølge FNs klimapanel må de globale utslippene minskes for å kunne nå målene om å redusere temperaturøkningen på jorda. Disse tiltakene kan være for eksempel å kutte ned på kjøttforbruk, ha en større andel fornybar energi og kutte ned på alle fossile energikilder. 

Den globale helsesektoren står for 4-5% av det globale utslippet og det er derfor viktig at helsesektoren reduser utslippene sine. Dette er også reelt for Norges helsesektor som står for 8% av utslippene i Norge, ifølge NRK. 

Hvordan OUS jobber for å nå klimamålene

Vi intervjuer Nina Due, miljøleder ved OUS (Oslo Universitetssykehus), om hva sykehuset gjør for å nå klimamålene. I november i år vedtok OUS nye klima- og miljømål for 2022-2030. Alle sykehus har mål om å kutte 40% på utslippene deres. 

- Målet er å redusere CO2 utslippene med 40% innen 2030, sier Nina Due 

Storbritannia er det første landet som har startet bruken av el-ambulanser. Dette kan være viktig for å kutte utslipp. OUS har allerede introdusert 3 elektriske akuttbiler og de har hatt en positiv opplevelse med dem. Det ser til at de er åpne for ideen til å teste el-ambulanser. 

- Jeg tenker det er fornuftig å velge det mest klimavennlige alternativet, gitt at dette ikke går på bekostning av pasientsikkerhet og kvalitetene som en ambulanse må ha for å fungere best mulig, svarer Nina Due.

 

FNs klimapanel sier å kutte på kjøttforbruk vil være en av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene. OUS har kuttet ned 3,5 tonn rødt kjøtt i løpet av de siste årene. Mer fisk, grønt og mer fokus på råvarer som kan dyrkes i Norge vil være standpunktet for OUS. 

- Vi har nylig satt oss et mål om å øke andel plantebasert pasientmat til 2/3 innen 2025, svarer Nina Due. 

Plast er et veldig stort problem for naturen og klima vårt. Ved å bruke/kaste mindre plast og emballasje kan sykehuset minske plastutslipp. Kildesortering kan være til stor hjelp for å kunne redusere skade for natur, dyr og gjenbruke jordas ressurser. Har OUS en plan for å redusere plastbruk? 

- Vi kan stille krav til minst mulig unødvendig emballasje og plastemballasje i innkjøp av varer og ha det laget med mest mulig resirkulert plast, sier Nina Due. 

Ca. 12 tonn mykplast går til materialgjenvinning, men dette er kun en liten andel av de 3400 tonn som blir kastet i restavfall ved OUS. (Sykepleien)

 

-Helsesektoren er klimaversting 

NRK sier at norsk helsesektor er klimaversting. Nina Due syntes at det er synd hvis det stemmer at sykehuset er klimaversting, men at det også er en god grunn til å jobbe videre med dette. 

Sykehuset har allerede mye å jobbe med og vil alltid prioritere pasientens behandling. Klima er en stor trussel mot helse globalt. Å redusere utslipp og forurense mindre vil være avgjørende for å få best mulig helsevern.

 

Er det for sent å redde planeten? 

- Nei det tror jeg ikke, mener Nine Due.

Helsesektoren har store klimamål og er klare til å ta ansvar for en bedre framtid. Å gjøre miljøvennlige valg er noe OUS satser stort på. Sykehuset skal redusere CO2 utslipp med 40% innen 2030 og dette vil de gjøre ved å ta ned på energiforbruk med 20% og øke all gjenvinning, men også øke plantebasert mat og redusere kjøttforbruk. OUS har gjort mye for å nå klimamålene, men har en lang vei å gå for å bli et klimanøytralt sykehus.

 

 

Kilder: 

https://www.nrk.no/vestland/helsesektoren-er-klimaversting_-bergen-satser-pa-solceller-1.15683243

 

https://sykepleien.no/2019/12/sykehusene-tonnevis-av-avfall-og-kildesortering-gar-i-sneglefart

 

https://www.wwf.no/klima-og-energi/fornybar-energi