Hovedseksjon

HOPE-konferansen 2023

Logoen til HOPE-konferansen 2023

 HOPE, forkortelse for "Hospital Organisation of Pedagogues in Europe", samler pedagoger som jobber ved sykehusskoler i ulike land for å utveksle kunnskap og erfaringer.

Årets konferanse hadde fokus på betydningen av utdanning for læring, helse og trivsel. Ved å delta på årets HOPE-konferanse fikk vi delta på flere spennende workshops og foredrag som er relevante for skolen vår. Vår deltagelse har gitt oss verdifull innsikt og inspirasjon til videre arbeid, samtidig som det har gitt oss muligheten til å bygge nettverk for videre samarbeid med andre sykehusskoler.

En av lærerne fra Sykehusskolen i Oslo presenterte arbeidet vi har gjort med Utdanning for bærekraftig utvikling gjennom tre års deltakelse i Den naturlige skolesekken, i en såkalt posterpresentasjon. Her presenterte han hvordan sykehuset kan bli en læringsarena hvor elever på sykehuset får reelle muligheter til å påvirke og medvirke i bærekraftsspørsmål. Ved å samarbeide med miljøledelsen på Oslo universitetssykehus om å bidra til et grønnere sykehus, har vi blant annet utviklet en takhage på Ullevål sykehus, samlet inn miljøtiltak til sykehuset, satt opp drivhus, og hatt diktutstillinger med bærekraftsdikt. Det var derfor gledelig å høre at mange andre sykehusskoler i Europa også ønsket mer fokus på skolehager på sykehusene og på elevmedvirkning i undervisningen. Du kan laste ned presentasjonen som en PDF-fil [Presentasjon].