Gjenbrukskalender i Grønn og frisk-prosjektet

Julekalender bærekraftig utvikling

Kalenderen er utviklet og designet av en av elevene våre på 8. trinn. Hver dag fram mot jul pynter vi et tre laget av restematerialer med et miljøbudskap og hjemmelaget pynt. Pynten lager elever, blant annet av kassert tøy vi har fått av Tøylageret på Ullevål sykehus. Det vi ikke bruker, sender vi tilbake til Tøylageret, som leverer kassert tøy til Fretex. Alle elevene som er innom kan lage miljøbudskap til treet.

Elever har blant annet laget miljøbudskap til FNs bærekraftsmål, skrevet bærekraftsdikt, og laget kollasjer av Grønne Greier-tegneserier. Miljøbudskapene legges ut som en story hver dag på Sykehusskolen i Oslos Instagram-konto og lagres som høydepunkt («Desember 2019»).

Ønsker du å følge med på kalenderen?
Instagram-kontoen vår finner du her!

Grønn og frisk, Et mer miljøvennlig Oslo universitetssykehus er Sykehusskolen i Oslos prosjekt i Den naturlige skolesekken.

 

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken er en ordning som skal stimulere grunnskoler og videregående skoler til å utvikle undervisningsopplegg som fremmer undervisning for bærekraftig utvikling. Oppleggene må være tverrfaglige.

I tillegg til økonomisk støtte, får skolene faglig støtte og blir fulgt opp av regionale kontakter fra ulike lærerutdanninger. Det arrangeres regionale samlinger for skolene i hver region og en årlig nasjonal konferanse for alle deltakerskolene.

Les mer på www.natursekken.no