Oslo europeisk miljøhovedstad

Bilde av takhagen på Ullevål Sykehus

Oslo var europeisk miljøhovedstad i 2019 og Sykehusskolen i Oslo fikk tilskudd til takhageprosjektet vårt gjennom miljøhovedstadens tilskuddsordning. Søknaden ble skrevet av elever og lærere på sykehuset for å kunne benytte miljøvennlige og -sertifiserte materialer og til å montere et solcelledrevet selvvanningssystem.

I miljøhovedstadens sluttrapport nevnes takhagen som et eksempel på hvordan tilskuddsordningen har støttet opp om lokale prosjekter:

Grønt klasserom på Ullevål sykehus

Sykehusskolen i Oslo fikk støtte til prosjektet Fra betong til takhage, hvor skoleelever innlagt ved Oslo universitetssykehus har medvirket i utviklingen av en takhage på Barnesenteret.

Takhagen har blitt et grønt frirom med minigolf, pollinatorvennlige blomster, bærbusker og grønnsaker. Taket benyttes som alternativ læringsarena og skolehage, og brukes for å gi pasienter en avkobling fra sykehusinnleggelsen.

Les hele rapporten her.

Prosjektet Fra betong til takhage var Sykehusskolen i Oslos prosjekt i Den naturlige skolesekken i 2018/2019, med tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB og Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. I prosjektet samarbeidet skolen med Oslo universitetssykehus, Verksted på hjul, Bybonden i Oslo og arkitekt Arild Eriksen.